Instellingen van virtuele mappen wijzigen

De instellingen van een virtuele map in een website wijzigen:

 1. Ga naar Websites & domeinen en zoek de domeinnaam van de website.
 2. Klik op Virtuele mappen.
 3. Blader naar de map waarvan u de voorkeuren wilt wijzigen en klik op pictogram Icon_settingsof klik op Mapeigenschappen als u zich al in de juiste map bevindt.
 4. Wijzigen de instellingen als gewenst:
  • Naam - de naam van de virtuele map.
  • Zoekpad - het zoekpad naar de fysieke map waaraan de virtuele map is gekoppeld.
  • Toegang tot scriptbron - selecteer dit selectievakje om gebruikers toegang tot de broncode te geven als er lees- of schrijfrechten zijn toegekend. De broncode omvat scripts van ASP-toepassingen.
  • Leesrechten - selecteer dit selectievakje om gebruikers in staat te stellen bestanden en mappen te lezen en de daaraan gekoppelde eigenschappen.
  • Schrijfrechten - selecteer dit selectievakje om gebruikers toe te staan betanden en de daaraan gekoppelde eigenschappen te uploaden naar de virtuele map of om de inhoud te wijzigen van bestanden met een status die wijzigingen toestaat. Schrijfrechten zijn alleen toegestaan als de browser de PUT-optie van het HTTP 1.1-protocol ondersteunt.
  • Bladeren door mappen - selecteer dit selectievakje om gebruikers in staat te stellen een lijst te bekijken met hyperlinks naar de bestanden en submappen in de virtuele map.
  • Bezoeken opnemen in logboek - selecteer dit selectievakje als u gegevens over bezoeken aan de virtuele map wilt vastleggen.
  • Toepassing aanmaken - selecteer dit selectievakje om van de webmap een IIS-toepassing te maken. De map wordt logisch onafhankelijk van de rest van de website.
  • Uitvoeringsrechten - selecteer het juiste niveau dat voor de virtuele map is toegestaan voor het uitvoeren van programma's.
   • Geen - alleen toegang toestaan tot statische bstanden zoals HTML- of afbeeldingsbestanden.
   • Alleen scripts - alleen het uitvoeren van scripts toestaan, niet van uitvoerbare bestanden.
   • Scripts en uitvoerbare bestanden - verwijder alle beperkingen zodat alle soorten bestanden kunnen worden uitgevoerd.
  • Gebruik van bovenliggende zoekpaden toestaan - selecteer dit selectievakje om toe te staan dat er een twee punten in de naam van het zoekpad worden gebruikt om te verwijzen naar een map boven de huidige map. Dit stelt gebruikers in staat omhoog te gaan in de mapstructuur zonder dat zij de exacte naam van de map kennen of de plaats in de hiërarchie. Als deze optie is geselecteerd dan moet u ervoor zorgen dat in de eigenschappen van bovenliggende mappen niet het selectievakje Uitvoeringsrechten is geselecteerd, omdat het ander mogelijk zou zijn om zonder autorisatie programma's uit te voeren vanuit de bovenliggende zoekpaden.
  • Uitvoering van toepassingen in MTA-modus (multi-threaded apartment modus) toestaan - selecteer dit selectievakje als u wilt toestaan dat de toepassing wordt uitgevoerd in multi-threaded apartment (MTA)-modus. Anders zal de toepassing worden uitgevoerd in single-threaded apartment (STA)-modus. Met STA zal elke groep van toepassingen worden uitgevoerd als een exclusief proces. Met MTA kunnen meerdere gelijktijdige groepen van toepassingen worden uitgevoerd in één thread, wat in sommige gevallen leidt tot betere prestaties.
  • Standaarddocumenten gebruiken - selecteer dit selectievakje als u wilt toestaan dat er voor de huidige map standaarddocumenten worden gebruikt. Het standaarddocument wordt verstuurd als een bezoeker toegang de map zoekt vanaf het web zonder een specifieke bestandsnaam op te geven (bijvoorbeeld als iemand http://www.voorbeeld.nl invoert in plaats van http://www.voorbeeld.nl/index.html). Als dit selectievakje niet is geselecteerd maar het selectievakje Bladeren in mappen wel, dan toont de webserver een lijst met mappen en bestanden. Als dit selectievakje niet is geselecteerd en het selectievakje Bladeren in mappen ook niet, dan toont de webserver de foutmelding "Access Forbidden".
  • Zoekvolgorde standaarddocumenten - geeft de volgorde weer waarin IIS op zoek gaat naar standaarddocumenten; de bezoeker krijgt het eerste bestand te zien dat door IIS wordt gevonden. Als er geen overeenkomst is gevonden dan zal IIS zich gedragen als wanneer de standaardpagina is uitgeschakeld.
  • Anonieme toegang toelaten - selecteer dit selectievakje als u de map openbaar wilt maken; iedereen op internet heeft er dan toegang toe zonder dat er verdere authenticatie nodig is.
  • SSL/TLS vereist - selecteer dit selectievakje om alleen toegang tot de map toe te staan via met SSL/TLS versleutelde verbindingen.
  • ASP-instellingen - specifieke instellingen voor ASP-gebaseerde webtoepassingen configureren.
   • Als u gebruik maakt van ASP-gebaseerde toepassingen die niet correct functioneren met de beperkingen die IIS stelt aan de overdracht van gegevens, zorg dan dat het selectievakje Bepaald door bovenliggende map niet is geselecteerd voor het veld dat u wilt wijzigen en geef het juiste getal op.
   • Als u foutopsporing voor ASP-toepassingen aan de kant van de server wilt inschakelen, zorg dan dat het juiste selectievakje Bepaald door bovenliggende map niet is geselecteerd en selecteer het selectievakje Stel foutopsporing voor ASP-scripts aan de kant van de server in.
   • Als u foutopsporing voor ASP-toepassingen aan de kant van de client wilt inschakelen, zorg dan dat het juiste selectievakje Bepaald door bovenliggende map niet is geselecteerd en selecteer het selectievakje Stel foutopsporing voor ASP-scripts aan de kant van de cliënt in.

    Merk op dat als u probeert om de ASP-instellingen voor de hoofdmap te wijzigen, het standaard selectievakje Bepaald door IIS heet en niet Bepaald door bovenliggende map.

 5. Klik OK om de wijzigingen op te slaan.